Kuvapankki

Ota yhteyttä ja kysy printtiversiot!
044 539 5354, firma@liukko.fi
www.liukko.fi
© Liukon Digi ja ATK. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Atelje Heljä 2005

Atelje Heljä edestä syyskuussa vuonna 2005

 

Atelje Heljä

Atelje Heljä 31.05.2009

Toimitus- ja käyttöehdot kuville*

1) Tekijänoikeus

 • Liukon Digi ja ATK myöntää asiakkaalle/tilaajalle (Asiakas) kertajulkaisuoikeuden kuvalle/kuville* etukäteen sovittuun tarkoitukseen.
 • Asiakas ei saa siirtää saamiaan oikeuksia kolmannelle osapuolelle.
 • Myönnetty käyttöoikeus ei ole yksinomainen.
 • Kuvien tekijänoikeus säilyy kuvaoikeuden haltijalla ja/tai Liukon Digi ja ATK:lla. Tekijänoikeudet eivät siirry kuvan
  julkaisuoikeuden ostajalle (Asiakkaalle).

*Kuva voi tarkoittaa valokuvaa, videokuvaa, grafiikkaa tai niiden yhdistelmää.

2) Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

 • Asiakas vastaa kuvien käyttöyhteyden laillisuudesta ja kuvien julkaisuun liittyvien lupien ja suostumusten
  hankkimisesta sekä yleisen käytännön ja hyvien tapojen noudattamisesta kuvia julkaistessaan. Samoin
  Asiakas vastaa lupien hankkimisesta kuvissa esiintyvien nimien, henkilöiden, teosten, tavaramerkkien ja
  yksityisomaisuuden osalta. Asiakas vastaa siitä, ettei kuvia julkaista kenenkään kunniaa tai yksityiselämää
  loukkaavalla tavalla
 • Kuvat ovat Asiakkaan vastuulla. Asiakas vastaa niistäkin kuvista, jotka kolmas osapuoli on Asiakkaan
  valtuuttamana ottanut vastaan ja/tai ladannut Liukon Digi ja ATK:n sähköisestä kuvakannasta. Lisäksi Asiakas
  vastaa niistä kuvista, jotka Asiakkaan valtuutuksella tai ilman valtuutusta on ladattu Asiakkaan
  käyttötunnuksilla. Postitse lähetetyt kuvat katsotaan toimitetuiksi, kun ne on annettu postin kuljetettavaksi.
 • Julkaisuoikeuden myöntämistä varten Asiakkaan on ilmoitettava kuvan käyttötapa, julkaisu tai
  mainosväline sekä loppukäyttäjä.
 • Uusinta- tai lisäkäytöstä on ilmoitettava etukäteen Liukon Digi ja ATK:lle. Jos kuva on julkaistu uudelleen ilman
  etukäteisilmoitusta, veloitetaan uusintajulkaisusta 150 € alv 0%.

4) Ohjeita ja rajoituksia kuvan julkaisuun

 • Kuvan markkinointikäytöistä on sovittava etukäteen.
 • Jos kuvaa on tarkoitus käyttää ulkomaisissa julkaisuissa tai kansainvälisessä levityksessä, on lupa tähän
  aina hankittava etukäteen.
 • Kuvan tiedoissa mainittuja kuvakäytön rajoituksia on ehdottomasti noudatettava.
 • Kuvaa ei voi julkaista sellaisissa yhteyksissä (esim. yhteisöpalvelut), jotka edellyttävät kuvan
  tekijänoikeuksien luovuttamista kolmannelle osapuolelle.
 • Kuvaa julkaistaessa on mainittava kuvalähteenä sekä valokuvaajan että
  Lehtikuvan nimi. Ellei kuvalähdettä mainita, tulee kuvan julkaisulle erillinen hintaa 50 %
 • Kuvaa ei saa manipuloida ilman Liukon Digi ja ATK:n lupaa.

5) Huomautukset ja kuvien säilytys

 • Tilausta koskevat huomautukset on tehtävä viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun kuva on vastaanotettu tai välittömästi, kun kuva on ladattu Liukon Digi ja ATK:n sähköisestä kuvakannasta tai on saatu sähköpostilla.
 • Kuvatiedostot on tuhottava heti käytön jälkeen, eikä niitä saa arkistoida.

6) Liukon Digi ja ATK:n vastuu

 • Liukon Digi ja ATK vastaa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Liukon Digi ja ATK ei vastaa välillisestä tai kolmannelle aiheutetusta vahingosta

 

Pysyvä linkki tähän artikkeliin: http://www.helja.fi/kuvapankki/