Käyttöehdot

Heljä Oy:n ja Heljä Liukko-Sundströmin verkkosivuihin sovelletaan seuraavia käyttöehtoja

 

Käydessänne näillä sivuilla hyväksytte samalla alla mainitut ehdot teitä sitoviksi. Mahdolliset asiakirjat näillä verkkosivuilla voivat tämän lisäksi sisältää erityisiä ehtoja.

Näiden verkkosivujen (www.helja.fi) omistusoikeus sekä tekijänoikeus (c) ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Heljä Oy:lle, Heljä Liukko-Sundströmille tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Kaikki oikeudet pidätetään.

Näiden sivujen sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuunottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten.

Kielto koskee myös materiaalin julkaisemista muiden kuin hyväksymiemme Internet- tai muiden palvelimien avulla. Lainattaessa lähde on mainittava.

Heljä Oy esittää verkkosivut sellaisina kuin ne ovat eikä Heljä Oy takaa verkkosivujen virheetöntä toimivuutta. Heljä Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sivuja, rajoittaa niille pääsyä tai sulkea ne milloin tahansa.

Heljä Oy ei vastaa näillä sivuilla sijaitsevien tai sivuilla esitettyjen linkkien toimivuudesta ja niiden kautta saatavilla olevista sivuista tai niillä olevista tiedosta.

Muuta

Tässä esitetyt asiat ovat Heljä Oy:n verkkosivujen yleisiä ehtoja ja käyttäjän tulee huomioida, että Heljä Oy:n muilla verkkosivuilla voi olla yksityiskohtaisempia ohjeita ja ehtoja, jotka verkkosivujen käyttäjän tulee tässä ilmoitetun lisäksi huomioida.

Pysyvä linkki tähän artikkeliin: http://www.helja.fi/kayttoehdot/